برقکار در پاسداران 22586135

برقکار در پاسداران 22586135

برقکار در پاسداران تعمیرکار برق در دروس سیمکشی برق منزل را خراب میکند،که در این هنگام نیازمند یک برقکار در پاسداران یا در هـــــــــرجای از منطقه شمال تهران یا غــــــرب و یا تهرانپارس بود برق کار شبانه روزی ما (امداد برق تهران شعبه پاسداران) در خدمت شما جهت رفع خرابی برق میباشد.